onze visie

 

Als internaat willen wij maximale ontwikkelingskansen bieden aan onze internen uit basis- en secundair onderwijs. Daartoe laten wij ons leiden door het pedagogisch project van de Broeders van Liefde: vanuit onze Christelijke inspiratie willen wij tegemoet komen aan de specifieke noden van ieder individu.

Voor elke jongere creëren we een “warm nest” binnen een familiale sfeer met zeer persoonlijke aandacht en nabijheid; de kwaliteiten van een kind zullen immers altijd beter tot hun recht komen in een omgeving waarin het zich goed voelt.

Omdat we geloven in het ontwikkelingspotentieel dat ieder mens in zich draagt, geven we aan elke jongere telkens opnieuw kansen om het beste uit zichzelf te halen, rekening houdend met zijn individuele capaciteiten en beperkingen.
Samen met de ouders leggen wij het opvoedingstraject af als volwaardige partners in de opvoeding en indien nodig bieden wij hen ondersteuning en coaching aan.
Studiebegeleiding staat centraal in onze missie. Daarom volgen wij de internen van nabij op bij hun studieplanning: het opvoedend personeel controleert dagelijks de schoolagenda, de taken en de toetsen. We moedigen de jongeren voortdurend aan om hun intellectuele talenten maximaal te benutten en om gezonde leerattitudes te ontwikkelen. Door wekelijks overleg met de ouders in de vorm van een beoordelingskaart, zoeken we samen hoe we de jongeren kunnen begeleiden naar regelmatige en efficiënte inzet.

Door de jaren hebben we het altijd als een bijzondere uitdaging beschouwd om de jongeren te laten uitgroeien tot zelfstandige en evenwichtige personen: zelfontplooiing en sociale attitudes voeren wij zeer hoog in het vaandel. Er mag van de internen verlangd worden dat ze leren omgaan met de eigenheid van ieder individu.
Door de ervaringen die jongeren opdoen met het leven in een groep vol diversiteit, kunnen ze zich op die manier ontwikkelen tot respectvolle en evenwichtige volwasssenen.
Het leven in groep kan voor iedere jongere als individu enkel slagen als er duidelijke afspraken gemaakt worden. De internen beschikken over een gedetailleerde dagorde en leefregel waarop ze kunnen terugvallen om wegwijs te raken in het leven op internaat.
Wij willen een internaat bieden dat een veilige thuishaven wordt voor onze jongeren waar er vriendschapsbanden voor het leven gesmeed worden.